По време на конференцията ще бъде проведена и кръгла маса на тема „Идеи и мерки за подобряване на условията за научна и образователна работа на студенти и млади учени в неравностойно положение.” Предложението е да се организира кръгла маса, която да проведе задълбочена дискусия на тема „Идеи и мерки за подобряване на условията за научна и образователна работа на студенти и млади учени в неравностойно положение“. Темата е наболяла и актуална – поради демографската криза кандидат-студентите намаляват, така че привличането на студенти в неравностойно положение, а защо не и приобщаването им към колектива е един резерв за бъдещото развитие на ТУ-София. Стремежа на организаторите е този форум да стане традиционен за дискутиране и набелязване на решения на проблемите на студентската общност, като в бъдеще той може да придобие по-широк национален и международен характер. Изнесените на събитието доклади и становища ще бъдат публикувани в печатно издание.