Добре дошли на сайта на I Национална конференция с младежко участие “Инженерна инфраструктура и конкурентен бизнес”, която ще се проведе в град Созопол на 20 – 22 Юни 2020, в УСОБ “ЛАЗУР” на ТУ-София.
Тук ще намерите информация за събитието и ще научите повече за планираната конференция, изискванията към участниците и как можете да заявите участие в различните събития на конференцията.

С уважение,
Организационен комитет на I Национална конференция с младежко участие “Инженерна инфраструктура и конкурентен бизнес” при ТУ-София

P.S. ВАЖНО! За студентите от Технически университет – София, Студентски съвет при ТУ-София ще проведе конкурс за финансиране на участието с доклади в конференцията на ограничен брой студенти и докторанти от ТУ-София. Конкурсът ще се проведе по ред и правила, приети от управляващите органи на Студентски съвет при ТУ-София. Приетите ред и правила ще бъдат публикувани в специален раздел на този сайт и оповестени на широката общественост.

Представяне на Технически университет – София в YouTube