Тази конференция е част от научните събития на „Дни на науката“ на ТУ-София
This conference is part of the scientific events of the “Days of Science” at TU-Sofia

15.06.2023 Уважаеми колеги! Представяме на Вашето внимание програмата на конференцията.
Благодарим, на всички, които участват с доклади и на всички тези, които подпомагат морално и със своя труд организацията на това събитие.

22.03.2023 Уважаеми колеги,
Стартира организацията по провеждането на IV Международна младежка конференция с участие на утвърдени учени – “Инженерна инфраструктура и конкурентен бизнес”, Созопол 2023. Датите са определени – 20-22 юни. Мястото е същото – прекрасната УСОБ “ЛАЗУР” на Созополските скали. Нека обратното броене започне сега!

25.06.2022 Уважаеми колеги! Представяме на Вашето внимание програмата на конференцията.
Благодарим, на всички, които участват с доклади и на всички тези, които подпомагат морално и със своя труд организацията на това събитие.

04.04.2022 Уважаеми колеги,
Стартира организацията по провеждането на III Международна младежка конференция с участие на утвърдени учени – “Инженерна инфраструктура и конкурентен бизнес”, Созопол 2022. Датите са определени – 02-06 юли. Мястото е същото – прекрасната УСОБ “ЛАЗУР” на Созополските скали. Нека обратното броене започне сега!

22.09.2021 Уважаеми колеги, честит празник на независимостта на България!
Днешният празник съвпада с церемонията по откриването на II МК “Инженерна инфраструктурата и конкурентен бизнес”, Созопол 2021. Можете да гледате церемонията онлайн на адрес: https://youtu.be/WDsH8e6t_mM

15.09.2021 Уважаеми колеги! Представяме на Вашето внимание програмата на конференцията.
Благодарим, на всички, които участват с доклади и на всички тези, които подпомагат морално и със своя труд организацията на това събитие.

23.08.2021 Уважаеми колеги, Във връзка с противоепидемичните мерки на територията на Република България, Ви уведомяваме, че отново ще създадем възможност за дистанционно представяне на научните доклади. Декларираме, че при необходимост имаме готовност да проведем конференцията в дистанционен формат. Във връзка с горе изложеното, удължаваме крайния срок за подаване на заяви за участие до 1 септември 2021 г.

09.08.2021 EESTEC, в лицето на EESTEC Observer Sofia вече е част от организационния колектив на конференцията. Нека поздравим с добре дошли нашите колеги в организационния комитет – Борис Радев – Председател на EESTEC Observer Sofia, и Мария Вълова – лице за контакт и Живко Русев – финансов мениджър.

04.03.2021 Стартира организацията по провеждането на II Национална младежка конференция с участие на утвърдени учени – “Инженерна инфраструктура и конкурентен бизнес”, Созопол 2021. Датите са определени – 22-26 септември. Мястото е същото – прекрасната УСОБ “ЛАЗУР” на Созополските скали. Нека обратното броене започне сега!

02.03.2021 Национална конференция с младежко участие “Инженерна инфраструктура и конкурентен бизнес” е вече Национална младежка конференция с участие на утвърдени учени – “Инженерна инфраструктура и конкурентен бизнес”. След консултации със студентската общност и анализ на студентските активности на проведената през 2020 година конференция, организационния комитет единодушно взе решение да фокусира още повече усилията си в насърчаването на публикационната дейност на студентите. Тази фокус вече е отразен и в името на този подчертано младежки форум. Разбира се, оставаме отворени за обмена на опит между поколенията. Както и досега, всички утвърдени учени са добре дошли със своя опит, знания и изследователски дух!

22.02.2021 ESTIEM, в лицето на ESTIEM local group Sofia вече е част от организационния колектив на конференцията. Нека поздравим с добре дошли нашите нови колеги в организационния комитет – Пламен Керелски – Председател на локална група София и Димитър Кендименов, регионален координатор на балкански регион.

20.06.2020 Скъпи колеги и приятели! Най-сетне настъпи дългоочаквания момент – откриването на I НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЛАДЕЖКО УЧАСТИЕ “ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА И КОНКУРЕНТЕН БИЗНЕС”, СОЗОПОЛ 2020. Можете да гледате официалното откриване на адрес: https://youtu.be/P5x5pL31Ct4

15.06.2020 Представяме на Вашето внимание програмата на I НК с младежко участие “Инженерна инфраструктура и конкурентен бизнес” (EICB’20, ИИКБ‘20). Официалното откриване на конференцията ще се състои на 20.06.2020 година от 16:00 часа в зала 1 на УСОБ “Лазур”, град Созопол.
Благодарим на Ръководството на ТУ-София и всички участници за съпричастността към организацията на събитието!

08.04.2020 От името на Организационния комитет на I НК с младежко участие “Инженерна инфраструктура и конкурентен бизнес” (EICB’20, ИИКБ‘20) Ви уведомяваме, че поради ситуацията с коронавируса и по решение на Академичното ръководството на ТУ-София, конференциите могат да се  проведат на друго място и време или в друг формат.
При промени на датата и мястото на провеждане на I НК с младежко участие “Инженерна инфраструктура и конкурентен бизнес” ще Ви уведомим допълнително.
Декларираме, че при необходимост имаме готовност да проведем планираните мероприятия неприсъствено.
Във връзка с настъпилите обстоятелства, крайният срок за подаване на заявки и доклади се удължава до 18-ти май 2020 г.
Актуализирания график на конференцията можете на видите тук.
Бъдете здрави!

С уважение,
Председател
на Организационния комитет на I НК “Инженерна инфраструктура и конкурентен бизнес”
доц. д-р инж. Орлин Маринов