Научен комитет

Председател: Проф. д-р инж. Светослав Велев

Членове:
проф. д-р инж. Димитър Дамянов
проф. д-р инж. Димчо Чакърски
доц. д-р инж. Гергана Христова
доц. д-р инж. Григор Стамболов
доц. д-р инж. Димитър Дичев
доц. д-р Йоана Павлова
доц. д-р инж. Калин Димитров
доц. д-р инж. Николай Хинов
доц. д-р инж. Олег Панагиев
доц. д-р Радостина Попова-Терзийска
доц. д-р Ралица Димитрова
доц. д-р инж. Румяна Илиева
доц. д-р Светлана Борисова
доц. д-р Станислава Ковачева
доц. д-р инж. Тереза Тодорова

Организационен комитет

Председател: доц. д-р инж. О. Маринов

Заместник-председател: Илиян Кордев – студент – Председател на Студентски съвет при ТУ-София

Организационен секретар: маг. инж. Живко Русев – докторант

Пламен Керелски – Председател на локална група ESTIEM – София
Димитър Кендименов – регионален координатор за балкански регион ESTIEM
гл. ас. д-р Мартин Истатков
асистент маг. инж. Десислав Иванов
маг. инж. Тобия Карагьозов – докторант
Борис Радев – студент – Заместник-председател по учебна дейност на студентски съвет при ТУ-София
Данаил Пенов – студент – Заместник-председател по социална дейност на студентски съвет при ТУ-София
Паолина Генова – студент – Заместник-председател по културна и спортна дейност на студентски съвет при ТУ-София
Ива Козова – студент

Организационен екип – ESTIEM