Почетно председателство

проф. дн. инж. Иван Кралов – Ректор на Технически университет – София

Даниел Парушев – Председател на Национално представителство на студентските съвети в Република България (НПСС)

проф. дтн. инж. Иван Ячев – Председател на Федерацията на научно-техническите съюзи в България (ФНТС)

Организационен комитет

Председател: доц. д-р инж. О. Маринов

Заместник-председател: Илиян Кордев – студент – Председател на Студентски съвет при ТУ-София

Заместник-председател: д-р инж. Кремена Деделянова – Заместник-председател на ФНТС и Председател на Комисията за работа с младежта към УС на ФНТС

Заместник-председател: Лидия Даскалова – Заместник-председател на НПСС

Организационен секретар: маг. инж. Живко Русев – докторант

Божидара Панайотова – Председател на локална група ESTIEM – София
Димитър Кендименов – регионален координатор за балкански регион ESTIEM
гл. ас. д-р Мартин Истатков
асистент маг. инж. Десислав Иванов
асистент маг. инж. Тобия Карагьозов
Борис Радев – студент – Заместник-председател по учебна дейност на Студентски съвет при ТУ-София
Данаил Пенов – студент – Заместник-председател по социална дейност на Студентски съвет при ТУ-София
Паолина Генова – студент – Заместник-председател по културна и спортна дейност на Студентски съвет при ТУ-София
Александър Карамфилов – студент – Председател на КВО на Студентски съвет при ТУ-София
Мария Вълова – студент
Ива Козова – студент
Пламен Керелски – студент

Научен комитет

Председател: Проф. д-р инж. Светослав Велев

Членове:
проф. д-р инж. Димитър Дамянов
проф. д-р инж. Димчо Чакърски
доц. д-р инж. Гергана Христова
доц. д-р инж. Григор Стамболов
доц. д-р инж. Димитър Дичев
доц. д-р Йоана Павлова
доц. д-р инж. Калин Димитров
доц. д-р инж. Николай Хинов
доц. д-р инж. Олег Панагиев
доц. д-р Радостина Попова-Терзийска
доц. д-р Ралица Димитрова
доц. д-р инж. Румяна Илиева
доц. д-р Светлана Борисова
доц. д-р Станислава Ковачева
доц. д-р инж. Тереза Тодорова

Организационен екип – ESTIEM

Партньори: