Научен комитет

Председател: Проф. д-р инж. Светослав Велев

Членове:
проф. д-р инж. Димитър Дамянов
проф. д-р инж. Димчо Чакърски
доц. д-р инж. Гергана Христова
доц. д-р инж. Григор Стамболов
доц. д-р инж. Димитър Дичев
доц. д-р Йоана Павлова
доц. д-р инж. Калин Димитров
доц. д-р инж. Николай Хинов
доц. д-р инж. Олег Панагиев
доц. д-р Радостина Попова-Терзийска
доц. д-р Ралица Димитрова
доц. д-р инж. Румяна Илиева
доц. д-р Станислава Ковачева
доц. д-р инж. Тереза Тодорова

Организационен комитет

Председател: доц. д-р инж. О. Маринов

Зам. Председател: инж. Живко Русев – Председател студ. съвет при ТУ-София

гл. ас. д-р Мартин Истатков
асистент Десислав Иванов
маг. инж. Тобия Карагьозов – докторант
Фани Филипова – студент
Илиян Кордев – студент
Ваня Цветанова – студент