Адрес: Технически Университет – София
София 1000
Бул. Климент Охридски 8,
учебен корпус – блок 3,
Стопански факултет
кабинет 3509А, тел. 02 965 37 43
Електронна поща: eicb.one@tu-sofia.bg

Място на провеждане на конференцията:
Учебно-спортно оздравителна база (УСОБ) „Лазур“ на Технически университет-София в гр. Созопол,
ул. Лазурен бряг №7