22.09.2021 Уважаеми колеги, честит празник на независимостта на България!
Днешният празник съвпада с церемонията по откриването на II МК „Инженерна инфраструктурата и конкурентен бизнес“, Созопол 2021. Можете да гледате церемонията онлайн на адрес: https://youtu.be/WDsH8e6t_mM

15.09.2021 Уважаеми колеги! Представяме на Вашето внимание програмата на конференцията.
Благодарим, на всички, които участват с доклади и на всички тези, които подпомагат морално и със своя труд организацията на това събитие.

23.08.2021 Уважаеми колеги, Във връзка с противоепидемичните мерки на територията на Република България, Ви уведомяваме, че отново ще създадем възможност за дистанционно представяне на научните доклади. Декларираме, че при необходимост имаме готовност да проведем конференцията в дистанционен формат. Във връзка с горе изложеното, удължаваме крайния срок за подаване на заяви за участие до 1 септември 2021 г.

09.08.2021 EESTEC, в лицето на EESTEC Observer Sofia вече е част от организационния колектив на конференцията. Нека поздравим с добре дошли нашите колеги в организационния комитет – Борис Радев – Председател на EESTEC Observer Sofia, и Мария Вълова – лице за контакт и Живко Русев – финансов мениджър.

04.03.2021 The organization of II National youth conference with participation of acclaimed scientists- "Engineering Infrastructure and competitive businesses", Sozopol 2021 has begun . The dates are as follows- 22-26th of September. The location is the same- the lovely "Lazur", located on Sozopol's seashore. Let the countdown begin!

02.03.2021 I National Conference with youth participation "Engineering infrastructure and competitive businesses"is now named National youth conference with participation of acclaimed scientists- "Engineering Infrastructure and competitive businesses". After careful consideration with the students community and in-depth analysis of the students activities in the last conference, the organizational committee unanimously decided to focus their efforts to encourage the students in increasing their publication rate. This limelight of the conference is even highlighted in the new name. As to this point, all acclaimed scientists are more than welcome to pass along their knowledge and expertise!

22.02.2021 ESTIEM, represented by ESTIEM Local Group Sofia is now officially part of our organizing commission. Let's salute with warm welcome our new colleagues in the organizational committee- Plamen Kerelsky, president of the local group in Sofia and Dimitar Kendimenov, regional coordinator of the Balkan region.

20.06.2020 Dear colleagues and friends! Finally, the long awaited moment has arrived - the opening of I National Conference with youth participation "Engineering infrastructure and competitive businesses", Sozopol 2020. Click on the link below to watch the grand opening: https://youtu.be/P5x5pL31Ct4

15.06.2020 We bring to your attention the program of 1 National Coneferention with youth participation "Engineering infrastructure and competitive businesses" ( EICB'20). The ceremonial opening of the conference will be held on 20.06.2020. at 16:00 in hall 1 of "Lazur", Sozopol.
We express our gratitude towards the administration of Technical University of Sofia and all participants for their cooperation!

08.04.2020 On behalf of the organizational committee of I National Conference with youth participation "Engineering infrastructure and competitive businesses" ( EICB'20), we inform you that due to the global pandemic and resolution of the Academic administration of TU-Sofia, the conferences may be carried on to some other place or in other form.
In case of a change of the location or time span of I National Conference with youth participation "Engineering infrastructure and competitive businesses" ( EICB'20), you will be apprised additionally.
We enounce that in necessity, we are prepared to organize the event in digital environment.
Във връзка с настъпилите обстоятелства, крайният срок за подаване на заявки и доклади се удължава до 18-ти май 2020 г.
Актуализирания график на конференцията можете на видите тук.
Бъдете здрави!

Best regards,
President of Organizational committee of I National Conference
"Engineering infrastructure and competitive businesses"
Associate Prof. PHD Orlin Marinov