Тази конференция е част от научните събития на „Дни на науката“ на ТУ-София
This conference is part of the scientific events of the “Days of Science” at TU-Sofia

Поне един автор на всеки приет доклад трябва да попълни заявка за участие преди крайния срок.
Една регистрация на автор е валидна за един (1) доклад.
Един автор може да регистрира до 2 статии.

Всички съавтори, присъстващи на конференцията, трябва да се регистрират за конференцията според техния статус, както е описано в заявката за участие. Лицето, което представя доклада на конференцията трябва да е (съ)автор на доклада и да е регистриран участник в конференцията.

Доклади от млади и утвърдени учени се приемат само в съавторство с ученик/ци, студент/и или докторант/и.

Подготвените доклади изпращайте на eicb.one@tu-sofia.bg

До 29 май 2023 г. – Получаване на заявки и докладите в съответствие с изискванията;
До 05 юни 2023 г. – Изпращане на забележките и препоръките на рецензентите;
До 12 юни 2023 г. – Получаване на коригираните доклади, съобразно бележките на рецензентите и потвърждаване на приетите доклади;
До 15 юни 2023 г. – Внасяне на такса за правоучастие в конференцията по банков път (след този срок таксите се заплащат на място, по време на мероприятието с 20% надценка); Изпращане на програмата на конференцията;
19-20 юни 2023 г. – Регистрация на участниците в конференцията в почивната станция на ТУ-София, гр. Созопол;
20 – 22 юни 2023 г. – Пленарна сесия, заседания по секции, научни дискусии, мероприятия и обучение;
22 юни 2023 г. – Заключителни мероприятия и културна програма;