Тази конференция е част от научните събития на „Дни на науката“ на ТУ-София
This conference is part of the scientific events of the “Days of Science” at TU-Sofia

  1. Пълен текст на докладите – 6 до 8 страници, включително фигури и таблици;
  2. Докладите се изпращат в електронен вид на e-mail: eicb.one@tu-sofia.bg
  3. Всички доклади, отговарящи на срок, тематика и оформление, след проверка в система за антиплагиатство, положителна рецензия и изнасяне на място ще бъдат отпечатанив сборник на конференцията;
  4. Регламентът за изнасяне и обсъждане на един доклад е 15 минути. Докладите се представят на място;
  5. Работни езици: английски, български;
  6. За всеки изнесен доклад се предоставя сборник с трудовете в електронен вид;
  7. Авторите предоставят право на организаторите да публикуват техните име, фамилия и адрес на служебна електронна поща в сборника на конференцията и да го публикуват онлайн;
  8. Доклади от млади и утвърдени учени се приемат само в съавторство с ученик, студент или докторант.