Тази конференция е част от научните събития на „Дни на науката“ на ТУ-София
This conference is part of the scientific events of the “Days of Science” at TU-Sofia

 1. Piloting of specific common tools in support of digital and online learning. – EUt+ секция;
 2. Хуманитарни науки и изкуства в бизнеса;
 3. Социални, стопански и правни науки в бизнеса;
 4. Природни науки, математика и информатика;
 5. Технически науки и конкурентен бизнес;
 6. Кибернетика и роботика;
 7. Софтуерно инженерство, изкуствен интелект и киберсигурност;
 8. Радио комуникации, Микровълни, Антени;
 9. Телекомуникационни системи и Технологии;
 10. Обработка на сигнали;
 11. Наземен и въздушен транспорт;
 12. Аграрен бизнес;
 13. Съвременни тенденции в здравеопазването и спорта;
 14. Медии, комуникации и конкурентен бизнес; 
 15. Инфраструктура и конкурентен бизнес.