Тази конференция е част от научните събития на „Дни на науката“ на ТУ-София
This conference is part of the scientific events of the „Days of Science“ at TU-Sofia

 1. Добри практики във високотехнологичното обучение – EUt+ секция;
 2. Хуманитарни науки и изкуства в бизнеса;
 3. Социални, стопански и правни науки в бизнеса;
 4. Природни науки, математика и информатика;
 5. Технически науки и конкурентен бизнес;
 6. Кибернетика и роботика;
 7. Радио комуникации, Микровълни, Антени;
 8. Телекомуникационни системи и Технологии;
 9. Обработка на сигнали;
 10. Наземен и въздушен транспорт;
 11. Аграрен бизнес;
 12. Съвременни тенденции в здравеопазването и спорта;
 13. Медии, комуникации и конкурентен бизнес; 
 14. Инфраструктура и конкурентен бизнес.