(вече само за информация, конференцията през 2020 година се проведе и приключи успешно, по посочения график)

Адрес за изпращане на попълнените заявки: eicb.one@tu-sofia.bg

До 18 май 2020 г. – Получаване на заявки и докладите в съответствие с изискванията;
До 26 май 2020 г. – Изпращане на забележките и препоръките на рецензентите;
До 01 юни 2020 г. – Получаване на коригираните доклади, съобразно бележките на рецензентите;
До 05 юни 2020 г. – Потвърждаване на приетите доклади;
До 12 юни 2020 г. – Внасяне на такса за правоучастие в конференцията по банков път (след този срок таксите се заплащат на място, по време на мероприятието с 20% надценка).
До 15 юни 2020 г. – Изпращане на програмата на конференцията и на регистрационния формуляр;
20 юни 2020 г. – Регистрация на участниците в конференцията в почивната станция на ТУ-София, гр. Созопол;
20 – 22 юни 2020 г. – Пленарна сесия, заседания по секции, научни дискусии, кръгла маса и обучение;
22 юни 2020 г. – Културна програма.

Таксите за правоучастие са както следва:

100 лева с ДДС за един доклад, 150 лева с ДДС за два доклада.

За студенти и докторанти таксата 60 лева с ДДС за един доклад и 90 лева с ДДС за два доклада.

За фирми и организации (до двама представители) таксата правоучастие е 250 лева с ДДС.

Допълнително по време на конференцията ще се проведе 90 минутно изнесено обучение на тема: “Изграждане на лидерски умения – комуникативност и комуникация” с гост-лектор – д-р по кризисен ПР, Владислав Прелезов

Такса за участие в изнесеното обучение – 48 лева с ДДС.

За студенти и докторанти – 25 лева с ДДС.

Допускат се до два доклада на участник, без значение дали е единствен автор или съавтор.

За студентите от Технически университет – София, Студентски съвет при ТУ-София ще финансира участието с доклади в конференцията на ограничен брой студенти и докторанти от ТУ-София. Финансирането ще се проведе по ред и правила, приети от управляващите органи на Студентски съвет при ТУ-София. Приетите ред и правила ще бъдат оповестени на заинтересованата общественост.