Адрес за изпращане на попълнените заявки: eicb.one@tu-sofia.bg

До 01 септември 2021 г. – Получаване на заявки и докладите в съответствие с изискванията;
До 07 септември 2021 г. – Изпращане на забележките и препоръките на рецензентите;
До 10 септември 2021 г. – Получаване на коригираните доклади, съобразно бележките на рецензентите и потвърждаване на приетите доклади;
До 15 септември 2021 г. – Внасяне на такса за правоучастие в конференцията по банков път (след този срок таксите се заплащат на място, по време на мероприятието с 20% надценка);
До 17 септември 2021 г. – Изпращане на програмата на конференцията;
21-22 септември 2021 г. – Регистрация на участниците в конференцията в почивната станция на ТУ-София, гр. Созопол;
22 – 24 септември 2021 г. – Пленарна сесия, заседания по секции, научни дискусии, мероприятия и обучение;
25 септември 2021 г. – Заключителни мероприятия и културна програма;
26 септември 2021 г. – Отпътуване.