1.Хуманитарни науки и изкуства в бизнеса;
2. Социални, стопански и правни науки в бизнеса;
3. Природни науки, математика и информатика;
4. Технически науки и конкурентен бизнес;
5. Аграрен бизнес;
6. Съвременни тенденции в здравеопазването и спорта;
7. Медии, комуникации и конкурентен бизнес; 
8. Инфраструктура и конкурентен бизнес.

Допълнително по време на конференцията (срещу допълнително заплащане) ще се проведе 90 минутно изнесено обучение на тема: “Изграждане на лидерски умения – комуникативност и комуникация” с гост-лектор – д-р по кризисен ПР, Владислав Прелезов